UWAGA! NIGDY NIE WYSYŁAJ ŚRODKÓW OSOBOM, KTÓRYCH NIE ZNASZ, A KTÓRE PROSZĄ CIĘ O KOD BLIK LUB NAMAWIAJĄ DO INWESTYCJI. Czytaj więcej

Przewodnik

Czy warto zakupić kryptowalutę?


Najbardziej znana kryptowaluta to oczywiście Bitcoin.  Nie jest to jednak jedyna waluta internetowa, której wartość z czasem wzrosła na tyle, że coraz większa liczba osób traktuje zakup tego rodzaju środków płatniczych jako inwestycję o większej lub mniejszej stopie zwrotu. Wartość bitcoina od momentu jego pojawienia się na rynku do chwili obecnej jest w tym kontekście doskonałym punktem wyjścia do dyskusji na temat opłacalności zakupu kryptowalut. W dalszej części tekstu postaramy się odpowiedzieć na postawione w tytule pytanie oraz zwrócić uwagę na kilka kwestii niezwykle ważnych dla każdej osoby, która zamierza kupić jakąkolwiek walutę cyfrową. Wirtualna waluta - definicja


Na gruncie polskiego prawodawstwa waluta wirtualna została zdefiniowana w Ustawie z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Według tej definicji za walutę wirtualną uznaje się cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez Narodowy Bank Polski, dowolne zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej. 


Waluta wirtualna nie może także być międzynarodową jednostką rozrachunkową, która została ustanowiona przez organizację międzynarodową i która jest akceptowana przez kraje należące do tej organizacji albo z nią współpracujące. Co równie istotne, za walutę wirtualną nie jest w Polsce uznawany także żaden pieniądz elektroniczny (w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych), instrument finansowy (w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) ani żaden weksel lub czek. 

Wynika stąd jasno, że w Polsce każda kryptowaluta spełnia definicję wirtualnej waluty i jest za taką uznawana. Bitcoin - informacje


Bitcoin (BTC) to waluta kryptograficzna, którą wprowadzono do obiegu w 2009 roku i która jest niezależna od jakiejkolwiek instytucji rządowej lub finansowej. Dzięki temu żadne państwo nie może manipulować wartością bitmonety, co z kolei sprawia, iż przez wiele osób prywatnych oraz firm jest ona traktowana jako bezpieczna alternatywa dla tradycyjnych środków płatniczych. 


Docelowo w obiegu ma się znaleźć 21 milionów BTC i według szacunków nastąpi to około roku 2140. Fakt ograniczonej emisji i braku możliwości „dodruku” bitmonet sprawia, że popyt na BTC sukcesywnie rośnie, co przekłada się także na wzrost cen kupna bitcoina. W dłuższej perspektywie czasowej może to oznaczać, że inwestycja w zakup tej konkretnej kryptowaluty pozwoli osiągnąć wymierne zyski, o ile bieżąca koniunktura się utrzyma. Stosowanie Bitcoinów


Bitcoin jako środek płatniczy jest niezwykle wygodny, ponieważ nie wymaga udziału jakiegokolwiek pośrednika, by transakcja doszła do skutku. W praktyce oznacza to, że przelewy księgują się niemal natychmiast, a koszty dokonania transakcji są minimalne nawet w przypadku większych kwot. Dla wielu firm działających na rynkach międzynarodowych Bitcoin stał się podstawową formą rozliczeń właśnie ze względu na ten fakt. Gdzie można płacić za pomocą Bitcoin?


Jeśli chodzi o możliwość dokonywania płatności za pomocą Bitcoina, to na świecie można już z tej opcji skorzystać w niemal 16 tysiącach placówek handlowych i usługowych. Część z nich jest ulokowana w Polsce, choć liczba miejsc, w których da się zapłacić za usługi bądź towary, jest nadal niezbyt duża. Z każdym rokiem jednak sytuacja ta ulega poprawie i w większych polskich miastach (m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Łodzi czy Rzeszowie) przybywa miejsc, gdzie da się bez problemu zapłacić za pomocą BTC. Podsumowanie


Czy zatem zakup kryptowalut jest opłacalny, czy może jednak się z tego rodzaju inwestycjami wstrzymać? W przypadku Bitcoina oraz kilku innych kryptowalut o silnej, ugruntowanej pozycji i stabilnej sytuacji sprawa wydaje się oczywista: wzrost ich wartości w przyszłości jest niemal pewny. Trzeba jednak brać pod uwagę, że nie każda spośród tysięcy dostępnych na rynku walut kryptograficznych będzie się zachowywać tak samo, jak Bitcoin. Przed każdą inwestycja w kryptowaluty należy więc rozważyć wszystkie „za” i „przeciw”, a także brać pod uwagę możliwość wystąpienia nagłych wahań kursowych. Jeśli więc inwestować, to zawsze świadomie, po uwzględnieniu potencjalnego ryzyka i tylko w te kryptowaluty, które są popularne i mają stabilną pozycję. Bitcoin bez dwóch zdań należy do tej grupy.